Forside

Visens Venner i Vejle

Velkommen til den første viseaften i 2017

fredag den 27. januar, hvor emnet er:

”At være”

Og visevært er: Bende Dall-Hansen

 

Øvrige viseaftener i foråret 2017: 17/3 & 21/4

Viseaftener i denne sæson

 

Sæsonen 2016/2017 byder på 5 viseaftener -

klik her for at se mere om de enkelte aftener

 

Kære visevenner

 

Allerførst ønskes alle vore trofaste visevenner et rigtig godt nytår med tak for det gamle år og tak fordi I støtter vores forening ved at komme til vores viseafte-ner. Vi går ind i vores 54. år og vi må godt være lidt stolte af, at vi stadig er en livskraftig forening.

Og det er ingen selvfølge, at man som viseforening bare kan fortsætte og fortsætte. Det kræver dels en indsats fra alle os aktive og dels, at vores venne-kreds bakker op, samt at vi hele tiden kan være i stand til at finde viser og sange, som både vi og I finder værd at synge/lytte til.

På en af de sidste øveaftener kom vi til at tale om gennem-snitsalder for os aktive – ikke mindst fordi en forening på Sjælland i 2016 måtte lukke og slukke fordi der ikke var nogen til at følge op i bestyrelsen. Ingen afløsere. Gennemsnitsalderen for de aktive visesangere var blevet 78 år! Så vi satte os til at regne vores gennemsnitsalder ud. Den var ”kun” 61 år! I dag, d. 1. januar er den nok steget en lille smule, for vi har haft en 75 års fødselsdag d. 24/12 og en 60 års fødselsdag d. 30/12. og inden vi ses i januar har vi haft en 70 års fødselsdag. Jeg røber ikke hvem det er, men det er en lille flok seje stenbukke!

Under alle omstændigheder er vi her i Vejle glade for at vi har en flok yngre sangere, som kan tage over, når vi ”lidt ældre” ikke orker mere.

Netop for at holde os lidt ”grønne i toppen” har vi i støbeskeen planer om at lave et lille visekursus for alle aktive vise-sangere, for at støtte op om vores udvikling som både visefortolkere og viseværter. Det glæder jeg mig meget til og håber at det vil afspejle sig på scenen til efteråret.

Jeg vil også sige tak til jer, som bruger tid på at skrive en lille omtale af jeres oplevelse af vise-aftenerne til vores lille blad. I dette blad endda et par, som var til deres første viseaften i oktober, tak for det! Vi sætter stor pris på at få lidt stof til bladet, for at gøre det lidt mere interessant at læse.

Decembers viseaften om portrætter med Erling Nielsen som visevært har vi desværre ikke fået nogen til at skrive om. Jeg synes selv det blev en fin aften, ikke mindst i betragtning af, at vi i allersidste øjeblik fik endnu 2 afbud (sygdom) ud over et par andre afbud lidt tidligere i øve forløbet. Alligevel formåede Erling (han er en gammel rotte i faget) at få styr på aftenen og fik puttet et par ”nye” viser med i programmet.

Men sådan skal det være – hvis der opstår små kriser undervejs! Jeg hørte fra flere publikummer, at de synes det var så dejligt, at der netop på grund af temaet, var en del af visesangerne, som optrådte udklædte. Og ikke mindst Tonnys outfit i ”Vardes vilde liv”, vores afslutningsnummer, tog kegler hos publikum.

I januar måned er vi inviteret først til Visens Venner i Århus d. 19/1 og til Visens Venner i Kjellerup d. 20/1. Det er dejligt for os at besøge andre viseforeninger, ligesom det også er fint at få besøg fra andre. I marts får vi selv besøg fra Visens Venner i Randers, men mere om det i næste blad.

I slutningen af oktober var vi på en enkelt opgave til et årsmøde blandt ansatte i Ældresagen og mødte et lille, men begejstret publikum. Fin oplevelse også for os.

Vel mødt d. 27. januar 2017 til viseaftenen ”At være” med Bende som visevært.

 

Elsebeth Salting

 

Klik på billedet for at se det nyeste blad (nr. 2/54, Januar 2017),

Visens Venner i Danmark, som er paraplyorganisation for alle 34 foreninger af Visens Venner, har bedt os om igen at gøre opmærksom på det nordiske viseblad ”Viser/Visor”, der nu har eksisteret i 3 år. Der er brug for flere abonnenter, hvis vise-bladet skal kunne fortsætte.

Visebladet indeholder interessante indlæg fra Norge, Sverige og Danmark fra flere spændende visesangere i Norden samt mange glimrende indlæg om viser og arrangementer! ”Viser/Visor” har indtil nu fået støtte fra Nordisk Kulturfond til trykningen, resten af arbejdet sker ved frivillig indsats fra de 3 nordiske viseorganisationer, men målet er at komme til at ”stå på egne ben”.

Bladet koster 100 kr. årligt i abonnement for 2 numre.

 

Som tidligere nævnt er bladet startet op ved hjælp af midler fra Nordisk Kulturråd, og det første nummer blev uddelt gratis til alle medlemmer af Visens Venner for et par år siden.

 

Kontakt evt.: bjchrist@stofanet.dk