Forside

Visens Venner i Vejle

Velkommen til sæsonens to første viseaftener:

Fredag den 14. oktober 2016

”Stemninger”- Visevært: Birgit Wadt

og fredag den 2. december 2016

”Portrætgalleri”- Visevært: Erling Nielsen

 

Datoer i 2017: 27/1 & 17/3 & 21/4

Viseaftener i denne sæson

 

Sæsonen 2016/2017 byder på 5 viseaftener -

klik her for at se mere om de enkelte aftener

 

Kære visevenner

 

Nu tager vi igen hul på en ny vise-sæson, og det glæder vi os alle til. Forhåbentlig har I alle haft en dejlig sommer med alle de aktiviteter, som det ofte indebærer – enten det er at passe hus og have, luge ukrudt m.m. eller det er at drage ud til varmere himmelstrøg, måske begge dele. I skrivende stund, medio september, fik vi endelig vores sommervejr, skønt!

Vi har siden sidste viseaften i april været på en opgave i juni, et sølvbryllup, hvor vi var ”gaven”. Og inden vi ses den 14. oktober har vi også lige været på nogle opgaver.

Vi besøger Visens Venner i Randers i slutningen af september og vi synger til en 70 års fødselsdag i starten af oktober, og når også lige et arrangement i Scleroseforeningen primo oktober. Det er altid dejligt, når der er brug for os.

Og så deltager formand og næstformand medio september i det årlige landsmøde for Visens Venner i Danmark, denne gang hos Visens Venner i Horsens.

En af vores visesangere har holdt pause i sidste sæson, men er nu tilbage i flokken. Det er Inge Kristiansen, velkommen tilbage!

Vi har også i sommer sagt tillykke ved 3 runde fødselsdag blandt vise-sangerne.

Det er Yrsa og Karin samt vores bassist Torben, der har rundet nogle skarpe hjørner. Jeg røber ikke her deres alder!

Vores efterår starter med 2 viseaftener. Birgit er visevært den 14. oktober med temaet ”Stemninger”, som sikkert bliver en poetisk aften, og Erling er visevært den 2. december med temaet ”Portrætgalleri”, som henviser til, at viser mange gange kan bruges til at portrættere en person.

Vi har selvfølgelig også haft vores årlige generalforsamling i maj måned. Vi lægger referatet på vores hjemmeside, hvor interesserede kan læse det.

Vel mødt til den nye sæson hos Visens Venner i Vejle.

 

Elsebeth Salting

 

Klik på billedet for at se det nyeste blad (nr. 1/54, oktober/november 2016),

Visens Venner i Danmark, som er paraplyorganisation for alle 34 foreninger af Visens Venner, har bedt os om igen at gøre opmærksom på det nordiske viseblad ”Viser/Visor”, der nu har eksisteret i 3 år. Der er brug for flere abonnenter, hvis vise-bladet skal kunne fortsætte.

Visebladet indeholder interessante indlæg fra Norge, Sverige og Danmark fra flere spændende visesangere i Norden samt mange glimrende indlæg om viser og arrangementer! ”Viser/Visor” har indtil nu fået støtte fra Nordisk Kulturfond til trykningen, resten af arbejdet sker ved frivillig indsats fra de 3 nordiske viseorganisationer, men målet er at komme til at ”stå på egne ben”.

Bladet koster 100 kr. årligt i abonnement for 2 numre.

 

Som tidligere nævnt er bladet startet op ved hjælp af midler fra Nordisk Kulturråd, og det første nummer blev uddelt gratis til alle medlemmer af Visens Venner for et par år siden.

 

Kontakt evt.: bjchrist@stofanet.dk