Generalforsamling

Generalforsamling

i Visens Venner i Vejle
tirsdag 16. maj 2023 kl. 19.30
på Domus, Ved Sønderåen 1, Vejle

 

            Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning v/formanden

3. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab

4. Fremlæggelse af budget

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af formand
    På valg er:   Elsebeth Salting

8. a) Valg 2 bestyrelsesmedlemmer
    På valg er:   Jørgen Roost List.  Modtager genvalg
                         Frank Petersen. Modtager genvalg
  
b) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
    På valg er:  Yrsa Kunckel. Modtager genvalg

9. Valg af 1 revisor
    På valg er:  Torben Svendsen

10. Valg af 1 revisorsuppleant
     På valg er:  Karin Olesen

11. Eventuelt

 

Bestyrelse:

Elsebeth Salting
Formand

Per Nygaard
Næstformand

Frank Petersen
Kasserer

 

Bende Dall-Hansen
Sekretær

Jørgen Roost List
Bestyrelsesmedlem