Referat fra
Generalforsamling 2019 i Visens Venner, Vejle
 


 

 Generalforsamling

Visens Venner i Vejle


Onsdag 8. maj 2019  kl. 19.30

Domus, Ved Sønderåen 1, Vejle

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

. Torben Svendsen blev valgt

 1. Bestyrelsens beretning v/formanden

. vedlagt

. kommentar: der er 31 viseforeninger i Danmark pt.

 1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

. vedlagt

. kommentarer: vi har pt. 243 medlemmer, der er nedgang, en af vore annoncører er hoppet fra, tak til Frank for at finde billige trykkemuligheder for vores Viseblad, en del flere mailmedlemmer – hurra!

 1. Fremlæggelse af budget

. vedlagt

. kommentarer: det er godt med mange gæster, der kommer, når vi er synlige –presse og plakater vigtige

Nyanskaffelser: to nye headsæt mikrofoner. Det er vejen frem til den bedste lyd. Under marketing er udgifterne til vores 2 nye bannere placeret. De blev færdige og var med i Egtved.

 1. Indkomne forslag

. ingen forslag indkommet

 1. Fastsættelse af kontingent

. uændret kontingent 200 kr.

. gæster giver 80 kr. pr. aften

 1. Valg af formand, på valg er Elsebeth Salting. Modtager genvalg

. Elsebeth genvalgt med klapsalver!              

 1.  a) Valg 2 bestyrelsesmedlemmer

           på valg er:

Bjarne Christensen.  Modtager genvalg.

Frank Pedersen. Modtager genvalg

. både Bjarne og Frank genvalgt med klapsalver

 

             b) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

                            på valg er:

                                            Yrsa Schouboe Kunckel. Modtager genvalg

                                            . Yrsa genvalgt med klapsalver

 1. Valg af 1 revisor

      på valg er Torben Svendsen

          . Torben genvalgt med klapsalver                          

 1. 1 revisorsuppleant

             på valg er Per Nygaard

                                      . Per valgt med klapsalver                              

 1. Eventuelt

 

. Der blev uddelt rødvin af formanden til:
  ..Erling Nielsen for hans store arbejde med at skaffe viser og transponering af viser,

  .. Torben Svendsen modtog rødvin for sin dirigentrolle,

  ..Bjarne Christensen modtog ligeledes vin for sit store arbejde som kasserer m.m.

    for foreningen
  

. Bjarne Christensen vil lave en revideret inventarliste, det trænger foreningen til. Der er meget, der står på den, som er forældet.
  

. Elsebeth har udarbejdet øveplan for næste sæson. Den er tilsendt de aktive pr. mail.
  

. Persondataloven skal vi også overholde. Bjarne har lavet en skrivelse til de aktive visesangere, som skal underskrives først øveaften i den nye sæson.
  

. Erling Nielsen foreslog, at vi lavede nogle viseaftener, som i gamle dage -  uden visevært, men hvor man selv fandt sin vise og selv præsenterede den. Der var en godt debat om emnet.
Bestyrelsen tager ideen op.
  

. Bende glædede sig over, at den nye måde, vi laver vores viseaftener på, med opvarmning, generalprøve og fælles pep-talk, virker godt. Vi får langt færre fejl og dermed bedre viseaftener.
  

. Inge K sagde, at vi skulle have mere fællessang og en aktiv måske kunne nøjes med at være forsanger en viseaften i stedet for at have selvstændig vise.
  

. Signy sagde, at hun nok kun var vores pianist et år mere.
Det blev alle jo kede af.
Viseaftenerne og især øveaftenerne er lange og derfor udmattende.
  

. Elsebeth sagde, at vi ikke kan undvære intro til viserne, selvom det ville spare tid.
  

. Allan sagde, at ikke alle selv kan lave intro. Der blev debat om emnet.
   

.Yrsa sagde, at præsentation ikke er farligt, det kan evt. give nogen blod på tanden til at være visevært.
   

. Bende sagde, at vores nye måde at lave viseaftener på, kræver skema til lydmand med info om, hvilken mikrofon, hvor kommer du ind(scenegang), hvornår skal der skrues op osv. Jørgen har efterfølgende lovet at lave forslag til skema, så det kan benyttes i næste sæson (han var forhindret i at være med til mødet.
    

. god debat under evt. gode sandwich fra Vejle Smørrebrød bagefter.
     

                                                      Referat: Bende Dall-Hansen