Indkaldelse til
Generalforsamling
 
Der afholdes ordinær generalforsamling i Visens Venner, Vejle 26. maj  2021

 

Generalforsamling

i Visens Venner i Vejle

onsdag d. 26. maj 2021

kl. 19.30

på Domus, Ved Sønderåen 1, Vejle

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent

 

 1. Bestyrelsens beretning v/formanden

 

 1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

 

 1. Fremlæggelse af budget

 

 1. Indkomne forslag

 

 1. Fastsættelse af kontingent

 

 1. Valg af formand
           på valg er
               Elsebeth Salting. Modtager genvalg

                     

 1.  a) Valg 2 bestyrelsesmedlemmer

              på valg er:

  Bjarne Christensen.  Modtager ikke genvalg

  Frank Petersen.  Modtager genvalg

             b) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

                    på valg er:

                       Jørgen Roost List.  Modtager genvalg?

 

 1. Valg af 1 revisor

        på valg er
                  Torben Svendsen

                                 

 1. 1 revisorsuppleant

         på valg er
                    Inge Poulsen

                                     

 1. Eventuelt