Indkaldelse til
Generalforsamling
 
Der afholdes ordinær generalforsamling i Visens Venner, Vejle 2. september  2020

 

Generalforsamling

i Visens Venner i Vejle

onsdag d. 2. september 2020

kl. 18.00

på Domus, Ved Sønderåen 1, Vejle

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent

 

 1. Bestyrelsens beretning v/formanden

 

 1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

 

 1. Fremlæggelse af budget

 

 1. Indkomne forslag

 

 1. Fastsættelse af kontingent

 

 1. Valg af formand
           på valg er
               Elsebeth Salting. Modtager genvalg

                     

 1.  a) Valg 2 bestyrelsesmedlemmer

              på valg er:

  Benda Dall-Hansen.  Modtager genvalg?

  Jørgen Roost List.  Modtager genvalg?

             b) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

                    på valg er:

                       Yrsa Schouboe Kunckel.  Modtager genvalg?

 

 1. Valg af 1 revisor

        på valg er
                  Torben Svendsen

                                 

 1. 1 revisorsuppleant

         på valg er
                    Per Nygaard

                                     

 1. Eventuelt

 

 

                    Pbs

               Elsebeth Salting

               Formand