Se næste viseaften...

"H
vad er vi kommet af -
og hvor er vi på vej hen
"
Efteråret 202
1