Så er der...
Fællessang med
VISENS VENNER
Skyttehushaven28. august 2021 kl 15.00
Se næste viseaften...

"H
vad er vi kommet af -
og hvor er vi på vej hen
"
Efteråret 202
1