<BGSOUND SRC="aktuel/vise.wav" LOOP=infinite>

Aflysning af viseaftner i foråret!

 

 

Kære visevenner

      

På baggrund af regeringens seneste anbefalinger for at minimere smittefaren ved coronavirussen
samt drøftelser med ledelsen på Domus, har Visens Venner, Vejle besluttet
at aflyse de 2 viseaftner i foråret: 13. marts og 24. april

     

Vi satser på at afvikle de 2 viseaftner på et senere tidspunkt,
så snart situationen omkring smittefaren tillader det.

Vi vil orientere jer om dette, når vi ved mere.
Dels ved opdatering her på hjemmesiden - dels ved opdatering på Facebook.
Derudover vil alle der har opgivet mail-adresse modtage mail med opdatering.

Har du endnu ikke oplyst din mail-adresse kan du gøre det her:
kasserer@visensvennervejle.dk 

Jeg håber selvfølgelig på,
at vi under alle omstændigheder
ses igen efter sommerferien.

 

          Venlig hilsen

          Visens Venner i Vejle

          Elsebeth Salting