Aktive visesangere og musikere
 
Aksel Rafn
Aksel
Rauff
Allan
frandsen
Anja
Vennberg
Anne-Lise
Mortensen
       
Bende
Dall-Hansen
Charlotte
Stensgaard
Elsebeth
SAlting
Erling
nielsen
       
Frank
Petersen
Henning
Hansen
Inge
Kristiansen
Inge
poulsen
       
Jørgen
Roost List
Karin
Olesen
Lene
Christensen
Mette
Svaneby Zaunbrecher
       
Orla
Nielsen
Per
Nygaard
Preben
Meldgaard
Tonny
Andersen
       
     
Yrsa
Skouboe Kunckel
Signy
Jensen
Mette
Faber
Gudrun