Info

Viseven i Visens Venner, Vejle

Medlemskab af Visens Venner

Medlemskontingentet er i denne sæson 250 kr. pr. person
for sæsonen, der indeholder 5 viseaftener

Medlemskontingent fastsættes hvert år på generalforsamling
Næste gang på den årlige generalforsamling 15. maj 2024 kl. 19.00 på DOMUS

Umiddelbart herefter opdateres denne side med
kontingentsats for sæsonen 2024/25

 

Beløbet indsættes via netbank ved at benytte:

          Nordea Bank
          Banknummer:            5545

          Konto nr.:                  7557779293

 Print evt. kvittering, når I betaler via Netbank.

       Eller

Der er også mulighed for at betale via MobilePay på
               825953 Visens Venner i Vejle

Både ved bankindbetaling og via MobilePay anføres:

… for- og efternavn
       samt 
… medlemsnummer
… nye medlemmer skriver blot: Nyt medlem  
 

Kan du ikke huske medlemsnummeret, eller har du andre spørgsmål
vedrørende kontingent, så kontakt vores kasserer på:

kasserer@visensvennervejle.dk

Medlemskortet vil være til udlevering førstkommende viseaften efter
betalingen er registreret.

Har vi endnu ikke fået din mail-adresse,
vil det glæde os meget, hvis vi må få den,
da vi så kan spare en del udgifter til porto m.m.,
hvilket igen vil kunne hjælpe os med,
at holde det lave kontingent nede.

Bestyrelsen

Formand:
Elsebeth Salting
Dyrehegnet 22, 7120 Vejle Øst
20 42 37 96
formand@visensvennervejle.dk  

Næstformand:  
Per Nygaard
Hesselager 11, 7100 Vejle
40 41 76 58

Kasserer:
Jørgen Roost List
51 55 07 40
kasserer@visensvennervejle.dk 

Sekretær:
Bende Dall-Hansen
23 45 64 26

Medlem af bestyrelsen:
Frank Petersen
42 57 09 62

Vi kommer og synger...

UNDERHOLDNING

Visens Venner, Vejle
underholder gerne ved private arrangementer

  • fødselsdage,
  • foreningsarrangementer
  • eller andet, hvor der er brug for lidt ekstra kolorit til arrangementet.

Kontakt venligst formanden
for yderligere information

formand@visensvennervejle.dk