60-02

VISEBLADET

Nr. 2  2022/23

Læs bl.a:

.. Omtale af sæsonens to første viseaftener: “Sommerminder” i oktober og “Hvornår er der dejligst i Danmark” i december

.. Foromtale af sæson´ens næste viseaften i februar med bl.a. H. C. Andersen-cabaret´en “Det er ganske vist”

.. Visens Venner i Vejle fejrer 60 års jubilæum i marts med stor JUBILÆUMS-viseaften.”